Slide 1

Kancelaria

Kancelaria Notarialna położona jest w centrum Kielce, nad rzeką Silnicą i znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ul. Planty 13, obok Centrum Handlowego Planty. Budynek, w którym znajduje się Kancelaria wyposażony jest w windę, wobec czego osoby starsze, niepełnosprawne i schorowane mają ułatwiony dostęp do Kancelarii.

Kancelaria Notarialna znajduje się w bliskim sąsiedztwie ul. Sienkiewicza, ul. Paderewskiego, ul. Piotrkowskiej, Alei IX Wieków Kielc, Urzędu Miasta oraz oddziałów większości banków i instytucji. Położenie lokalu umożliwia dogodny dojazd i parkowanie pojazdów. Duży parking znajduje się za Galerią Planty. Cztery minuty pieszo od Kancelarii znajduje się również parking wielopoziomowy „Centrum” przy pl. Konstytucji 3 Maja. Ponadto istnieją również dogodne połączenia komunikacją miejską. Pięć minut pieszo od Kancelarii znajduje się przystanek autobusowy (al. IX Wieków Kielc UW) skąd kursuje kilkanaście linii autobusowych. W związku z powyższym dojazd do kancelarii nie powinien stanowić żadnych trudności.

Kancelaria Notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem można umawiać czynności notarialne na godziny wcześniejsze lub późniejsze, w tym także w sobotę. Wystarczy zadzwonić lub napisać wiadomość e-mail. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii. Najlepszy notariusz Kielce? Zapraszam do sprawdzenia!

Notariusz

„Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem
i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej,
w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

Justyna Jaskólska, notariusz

czynności notarialne

Kancelaria Notarialna w Kielcach realizuje pełen katalog czynności notarialnych, do których dokonywania uprawniony jest notariusz. Czynności notarialne dokonywane są przez notariusza w siedzibie kancelarii, jednakże istnieje możliwość dokonania ich w innym miejscu, jeśli przemawia za tym charakter czynności. Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Istnieje również możliwość dokonania czynności w języku obcym, przy udziale tłumacza przysięgłego danego języka. Wszelkie informacje dotyczące dokonywanych czynności notarialnych, niezbędnych dokumentów oraz kosztów czynności udzielane są bezpłatnie podczas spotkania z notariuszem, a także drogą telefoniczną lub mailową.

Opłaty

Celem określenia dokładnych kosztów wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy z kancelarią. Otrzymacie Państwo dokładną informację o wszystkich należnościach związanych z planowaną czynnością notarialną.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składa się zarówno taksa notarialna pobierana przez Notariusza, jak również podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz VAT) i opłaty sądowe, które Notariusz z mocy prawa pobiera i przekazuje odpowiednio właściwemu urzędowi skarbowemu i sądowi wieczystoksięgowemu. Notariusz pobiera także opłatę za złożenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego do właściwego sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta. Wynagrodzenie notariusza określone jest na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

W celu indywidualnego ustalenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią. Wysokość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a uzależniona jest ona od wielu czynników, między innymi od wartości przedmiotu umowy czy rodzaju czynności jaka ma być dokonana.

Kontakt

Kancelaria Notarialna w Kielcach

Notariusz Justyna Jaskólska

Adres

ul. Planty 13/8
25-508 Kielce

Godziny pracy kancelarii

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem można umawiać czynności notarialne na godziny wcześniejsze lub późniejsze, w tym także w sobotę.

Telefon

502 810 234

Sekretariat
512 615 075

E-mail

Rachunek bankowy w PLN

72 1050 1416 1000 0097 3274 4546